Zwroty Towarów i możliwość odstąpienia od umowy
W przypadku Umowy Sprzedaży zawieranej na odległość Klient który jest konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od daty odebrania Towaru. W celu odstąpienia od umowy należy złożyć do Sprzedającego odpowiednie oświadczenie. Formularz odstąpienia od umowy dołączany jest do przesyłki. Można go również pobrać ze strony Sklepu Internetowego, pod linkiem www.ikony.com/odstapienie.pdf
Wystarczy, że w ciągu tych 14 dni od odebrania przesyłki Klient prześle oświadczenie drogą elektroniczną na adres sklep@ikony.com, bądź dostarczy go na piśmie pod adres Sprzedającego: Emisja Jordan Gonciarz, ul. Długosza 8, 39-400 Tarnobrzeg. Sprzedający potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie dotyczy przypadków gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży są Towary spoza standardowej oferty Sklepu Internetowego, przygotowane na indywidualne zamówienie od Klienta. Po odstąpieniu od Umowy Sprzedaży uważa się ją za niezawartą, a Strony zwracają sobie wzajemne świadczenia. Towar winien być zwrócony w stanie niezmienionym. Zwrot powinien być przeprowadzony bez zwłoki, w terminie do czternastu dni od dnia odstąpienia Klienta od Umowy Sprzedaży. Klient winien postarać się, aby zwracany Towar opakować w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Koszt zwrotu Towaru Sprzedającemu, np. za pośrednictwem Poczty Polski ponosi Klient.
Sprzedający winien zwrócić Klientowi cenę zakupu Towaru i kosztu dostawy w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, może jednak zaczekać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru od Klienta. Płatność zwracana jest na konto podane przez Kupującego, bez dodatkowych kosztów zwrotu płatności ze strony Kupującego.
Sklep umożliwia wymiany zakupionych Towarów na inne z oferty sklepu. Szczegóły należy uzgadniać indywidualnie.

Reklamacje
W Sklepie Internetowym sprzedawane są Towary nowe, objęte 12-miesięczną gwarancją. W zakresie objętym przepisami Kodeksu Cywilnego Sprzedający odpowiada za wady fizyczne i prawne Towaru. W przypadku gdy doręczony Towar ma wadę fizyczną bądź prawną, Klient ma prawo złożyć reklamację, np. z wykorzystaniem gotowego formularza reklamacyjnego, który dostępny jest pod linkiem: www.ikony.com/reklamacja.pdf
Reklamację można wysłać za pomocą e-maila na adres sklep@ikony.com, można też wysłać linkowany formularz bądź własne pismo na adres siedziby Sprzedającego: Emisja, ul. Długosza 8, 39-400 Tarnobrzeg. W zgłoszeniu reklamacji powinny znaleźć się informacje odnośnie rodzaju Towaru, daty jego nabycia, opis wady oraz żądanie Klienta związane z reklamacją. Klient może m.in. żądać obniżki ceny, wymiany towaru na nowy, czy odstąpić od umowy za zwrotem kosztów. Reklamowany Towar Klient powinien dostarczyć bezzwłocznie. Sprzedający jest zobowiązany do wymiany wadliwego Towaru w możliwie szybkim terminie na wolny od wad, bądź zwrotu kosztów Towaru i wysyłki. Sprzedający rozpatruje reklamację w ciągu czternastu dni od jej otrzymania. W tym czasie Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu bądź pisemnie o formie rozpatrzenia reklamacji. Jeśli reklamacja zostałaby rozpatrzona odmownie, Klient może skorzystać z pozasądowych form rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń. Klient który jest Konsumentem może również zwrócić się do odpowiedniego rzecznika konsumentów. Potrzebne informacje można uzyskać na witrynie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem www.uokik.gov.pl.