REGULAMIN
Sklepu Internetowego Ikony.com z dnia 30.03.2015 r

Sklep www.ikony.com prowadzony jest przez firmę EMISJA Jordan Gonciarz, ul. Długosza 8, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 867-181-62-01, Regon 830787782, wpisana do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega EDG pod numerem 11618.
Dane kontaktowe: sklep@ikony.com, tel. 503 550 137, w godz. 16:00-21:00.

Pojęcia
Sklep Internetowy - serwis dostępny pod adresem www.ikony.com, w którym Klient może kupować Towary
Regulamin - dokument który czytasz, plus załączniki wchodzące w jego skład
Strony - Klient i Sprzedający
Klient - osoba fizyczna lub prawna, która korzysta ze Sklepu Internetowego i składa zamówienia w Sklepie
Sprzedający - firma Emisja Jordan Gonciarz, dane firmowe powyżej
Towar - przedmiot Umowy Sprzedaży
Umowa Sprzedaży - na mocy tej umowy Sprzedający przenosi własność Towaru na Klienta w zamian za określoną zapłatę lub się do tego zobowiązuje
Zamówienie - składane przez Klienta oświadczenie woli, z którego wynika rodzaj i ilość Towarów zamawianych, którego celem jest zawarcie Umowy Sprzedaży przy użyciu poprzez Sklep Internetowy na warunkach określonych w Regulaminie
Płatność - uiszczenie wyliczonej ceny za zamówiony w Sklepie Internetowym Towar objęty Umową Sprzedaży.
Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23.04.1964 r, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami
Kodeks Postępowania Cywilnego - ustawa z dnia 17.11.1964 r, Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późniejszymi zmianami

Ogólne informacje
Regulamin który czytasz to dokument, o którym mówi artykuł 8 ustawi z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Określa on zasady Zamówień Towarów w Sklepie Internetowym www.ikony.com, m.in. procedurę składania Zamówień, zasady ich realizacji, formy płatności, formy i terminy dostaw, zwrotów, reklamacji. Zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w czasie składania Zamówienia jest wymagane do zawarcia Umowy Sprzedaży. Regulamin dostępny jest pod adresem: www.ikony.com/content/3-regulamin-sklepu, dostępnym w formie linku w stopce strony na każdej podstronie. Jego treść Klient może utrwalić (np. poprzez wydruk, czy zapisanie w formie pliku) w dowolnym momencie. Ceny i opisy Towarów nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66 Kodeksu Cywilnego, ale są zaproszeniem do zawarcia Umowy Sprzedaży, w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu Cywilnego.

Jak korzystać ze Sklepu Internetowego?
Do korzystania ze Sklepu Internetowego wymagany jest dostęp do Internetu oraz zainstalowana najnowsza wersja wybranej przeglądarki internetowej np. Firefox, Opera, Google Chrome, Internet Explorer i posiadanie aktywnego konta mailowego. Klient winien korzystać ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przeznaczeniem i postanowieniami Regulaminu.

Składanie i realizacja Zamówień
Klient kupuje w Sklepie Internetowym poprzez złożenie Zamówienia po zalogowaniu na swoje konto. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja, poprzez wypełnienie formularza przy składaniu pierwszego Zamówienia. W czasie rejestracji należy podać imię, nazwisko, dokładny adres, adres do dostawy (jeśli jest inny), adres e-mail, numer telefonu i data urodzenia. Klient informuje również czy występuje w imieniu prywatnym czy w imieniu przedsiębiorstwa oraz ustala login i hasło, wymagane do logowania do Sklepu Internetowego. Hasło należy utrzymywać w tajemnicy i chronić jest przed niewłaściwym wykorzystaniem przez osoby trzecie.
Do złożenia Zamówienia wymagane jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja, przez zaznaczenie okienka checkbox. Rejestracja pozwala Klientowi m.in. na składanie Zamówień, sprawdzanie ich statusu i historii, zarządzanie danymi konta.
Zakup odbywa się przez dodanie wybranych Towarów do koszyka, z określeniem ilości sztuk. W trakcie finalizacji Zamówienia Klient wybiera formę dostawy i płatności za Towary. Do momentu ostatecznego potwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie w link "Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty" można je modyfikować. W koszyku widoczne są całkowite koszty Zamówienia, które klient zobowiązuje się ponieść w związku z kupnem Towarów, w tym koszt produktu, dostawy, pakowania, opakowania i wszelkie podatki.

Formy płatności i ceny Towarów
Ceny Towarów widocznych w Sklepie Internetowym podane są w Złotych Polskich. Są to ceny brutto, obejmujące podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy, które doliczane są w momencie finalizacji zamówienia w osobnej rubryce tabeli.
Ceny Towarów i kosztów dostawy mogą być dowolnie ustalane przez Sprzedającego. Zmianie może również ulegać ilość i rodzaj oferowanych Towarów. Nie narusza to praw Klientów, którzy złożyli Zamówienia przed datą wprowadzenia tego rodzaju zmian.

Dostępne formy płatności:
- gotówką przy odbiorze osobistym
- pobranie, czyli płatność przy doręczeniu paczki przez kuriera/listonosza lub odbiorze paczki w placówce Poczty Polskiej
- przedpłata przed wysyłką, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego: EMISJA Jordan Gonciarz, Bank mBank, Nr rachunku: 14 1140 2004 0000 3602 6158 2433. Zamówione Towary wysyłane są po otrzymaniu płatności.
Do każdego zamówienia jest wystawiany paragon, a na życzenie klienta faktura VAT.

Dostawy przesyłek
Organizujemy dostawę zamówionych Towarów Pocztą Polską na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zależnie od wyboru formy płatności towary dostarczane są przesyłką priorytetową pobraniową Multipaczka, listem poleconym priorytetowym bądź w ramach usługi Minipaczka. O pełnych kosztach dostawy informujemy Klienta w czasie składania Zamówienia. Ceny dostaw wyglądają następująco:
- przy przedpłacie Towar wysyłany jest listem poleconym priorytetowym bądź Minipaczką, koszt dostawy 9,50 zł brutto.
- Zamówienia pobraniowe wysyłane są przesyłką pobraniową Multipaczka, koszt dostawy 19 zł brutto.
Ceny doręczenia są stałe i niezależne od ilości zamawianych Towarów.
Orientacyjny czas dostawy wynosi dwa dni robocze od terminu nadania przesyłki. Termin nadania przesyłki przez Sprzedającego wynosi do 3 dni roboczych od momentu złożenia Zamówienia za pobraniem lub od wpłynięcia płatności przy wybranej przedpłacie. W przypadku zamówienia Towaru niedostępnego w magazynie, czas realizacji Zamówienia może być dłuższy. W takich przypadkach Klient zostanie poinformowany o planowanym terminie realizacji Zamówienia.

Zwroty Towarów i możliwość odstąpienia od umowy
W przypadku Umowy Sprzedaży zawieranej na odległość Klient który jest konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od daty odebrania Towaru. W celu odstąpienia od umowy należy złożyć do Sprzedającego odpowiednie oświadczenie. Formularz odstąpienia od umowy dołączany jest do przesyłki. Można go również pobrać ze strony Sklepu Internetowego, pod linkiem www.ikony.com/odstapienie.pdf
Wystarczy, że w ciągu tych 14 dni od odebrania przesyłki Klient prześle oświadczenie drogą elektroniczną na adres sklep@ikony.com, bądź dostarczy go na piśmie pod adres Sprzedającego: Emisja Jordan Gonciarz, ul. Długosza 8, 39-400 Tarnobrzeg. Sprzedający potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie dotyczy przypadków gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży są Towary spoza standardowej oferty Sklepu Internetowego, przygotowane na indywidualne zamówienie od Klienta. Po odstąpieniu od Umowy Sprzedaży uważa się ją za niezawartą, a Strony zwracają sobie wzajemne świadczenia. Towar winien być zwrócony w stanie niezmienionym. Zwrot powinien być przeprowadzony bez zwłoki, w terminie do czternastu dni od dnia odstąpienia Klienta od Umowy Sprzedaży. Klient winien postarać się, aby zwracany Towar opakować w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Koszt zwrotu Towaru Sprzedającemu, np. za pośrednictwem Poczty Polski ponosi Klient.
Sprzedający winien zwrócić Klientowi cenę zakupu Towaru i kosztu dostawy w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, może jednak zaczekać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru od Klienta. Płatność zwracana jest na konto podane przez Kupującego, bez dodatkowych kosztów zwrotu płatności ze strony Kupującego.
Sklep umożliwia wymiany zakupionych Towarów na inne z oferty sklepu. Szczegóły należy uzgadniać indywidualnie.

Reklamacje
W Sklepie Internetowym sprzedawane są Towary nowe, objęte 12-miesięczną gwarancją. W zakresie objętym przepisami Kodeksu Cywilnego Sprzedający odpowiada za wady fizyczne i prawne Towaru. W przypadku gdy doręczony Towar ma wadę fizyczną bądź prawną, Klient ma prawo złożyć reklamację, np. z wykorzystaniem gotowego formularza reklamacyjnego, który dostępny jest pod linkiem: www.ikony.com/reklamacja.pdf
Reklamację można wysłać za pomocą e-maila na adres sklep@ikony.com, można też wysłać linkowany formularz bądź własne pismo na adres siedziby Sprzedającego: Emisja, ul. Długosza 8, 39-400 Tarnobrzeg. W zgłoszeniu reklamacji powinny znaleźć się informacje odnośnie rodzaju Towaru, daty jego nabycia, opis wady oraz żądanie Klienta związane z reklamacją. Klient może m.in. żądać obniżki ceny, wymiany towaru na nowy, czy odstąpić od umowy za zwrotem kosztów. Reklamowany Towar Klient powinien dostarczyć bezzwłocznie. Sprzedający jest zobowiązany do wymiany wadliwego Towaru w możliwie szybkim terminie na wolny od wad, bądź zwrotu kosztów Towaru i wysyłki. Sprzedający rozpatruje reklamację w ciągu czternastu dni od jej otrzymania. W tym czasie Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu bądź pisemnie o formie rozpatrzenia reklamacji. Jeśli reklamacja zostałaby rozpatrzona odmownie, Klient może skorzystać z pozasądowych form rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń. Klient który jest Konsumentem może również zwrócić się do odpowiedniego rzecznika konsumentów. Potrzebne informacje można uzyskać na witrynie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem www.uokik.gov.pl.

Reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego należy zgłaszać do Sprzedającego za pośrednictwem poczty e-mail, pisząc na sklep@ikony.com. Można również wysłać pismo na adres Sprzedającego. Po przesłaniu reklamacji Sprzedający bezzwłocznie podejmie działania w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego.

Dane osobowe
Dane osobowe podane przy rejestracji wykorzystywane są wyłącznie do procesu realizacji Zamówień i nie są przekazywane innym podmiotom, niezaangażowanym w realizację zamówienia (adresem Klienta musi dysponować np. doręczyciel). Administratorem danych osobowych jest firma Emisja Jordan Gonciarz, ul. Długosza 8, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 867-181-62-01, Regon 830787782, wpisana do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega EDG pod numerem 11618.
Sprzedający podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo danych Klienta i uniemożliwić dostęp do nich osobom niepowołanym. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. Przekazanie danych przez Klienta jest dobrowolne. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, może jej poprawiać, uzupełniać, może również zażądać ich usunięcia i zaprzestania ich wykorzystywania. Zarządzanie danymi osobowymi odbywa się po zalogowaniu na konto Klienta. Oświadczenia w tym temacie można składać do Sprzedającego.

Informacje końcowe
Prawo Rzeczpospolitej Polskiej jest prawem właściwym dla umów zawartych przez Klienta i Sprzedającego na warunkach niniejszego Regulaminu. W sprawach których Regulamin nie reguluje, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i pozostałe przepisy prawa. Regulamin Sklepu Internetowego może być zmieniany. Zmiany takie nie naruszają praw Klientów, które złożyły Zamówienia przez zmianą Regulaminu. W takich przypadkach stosuje się zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia Zamówienia.
Gdyby pojawiły się spory dotyczące zawartych umów, Klient i Sprzedający będą dążyć do ich polubownego rozwiązania. Rozstrzyganie sporów pomiędzy stronami odbywa się przed właściwym sądem powszechnym, według przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.